มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ที่มุ่งสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเป็นสุข

img-goals

โครงการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

มาตรการ/โครงการต่างๆ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม Universi …

โครงการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดเพิ่มเติม

SDG 17

SDG17 Partnership for the Goals : Summary of all LPRU S …

SDG 17 รายละเอียดเพิ่มเติม

SDG 11

SDG 11 Projects/Activities for SDG 11 Art & Cultura …

SDG 11 รายละเอียดเพิ่มเติม

SDG 4

SDG 4 การจัดกิจกรรมและบริการวิชาการเพื่อการศึกษาที่มีคุ …

SDG 4 รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวข้อ สรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ …

หัวข้อ สรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ U2T for BCG

โครงการ U2T for BCG SDG 1,2,3,4,6,7,8,11,12,13,15,17 U2 …

โครงการ U2T for BCG รายละเอียดเพิ่มเติม

Academic Services for SDGs

Academic Services for SDGs กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ …

Academic Services for SDGs รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการแก้จน

โครงการแก้จน SDG 1,2,3,8,10,17 Research Project 2022 : …

โครงการแก้จน รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง LPRU Annual Report 2022

รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง LPRU Annual Report …

รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง LPRU Annual Report 2022 รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง LPRU Annual Report 2021

รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง LPRU Annual Report …

รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง LPRU Annual Report 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์กลางองค์ความรู้และข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Sufficient Economy Philosophy (SEP) Solution Database LPRU

Scroll to Top